Logo Fonetische Vereniging

Algemene Ledenvergadering van de
Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen

Donderdag 22 december 2005, 12:30 aan de Drift 21 the Utrecht

Tijdens de lunchpauze van de Dag van de Fonetiek organiseert de vereniging haar algemene ledenvergadering. Het enige agendapunt is de verkiezing van een nieuw bestuur. Kandidaatstellingen voor deze verkiezingen kunt u sturen naar de secretaris van de vereniging of bekendmaken aan de voorzitter voor de vergadering, Bert Schouten (zie website). Voorstellen voor agendapunten kunt u schriftelijk, of per email, indienen bij de secretaris.

Voor informatie over kandidaatstelling en schriftelijk of bij volmacht stemmen voor de bestuursverkiezingen verwijzen wij u naar het Huishoudelijk Regelement (zie: http://www.fon.hum.uva.nl/FonetischeVereniging/Vereniging/Reglement.txt). Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met de secretaris.

Het zittende bestuur stelt zich in het geheel herkiesbaar.Hoogachtend,

Rob van Son
Secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
(voor adresgegevens, zoz)

Kandidaten voor het bestuur

Bert Schouten (voorzitter) UiL-OTS, Universiteit Utrecht
email: Bert.Schouten@let.uu.nl
Mirjam Ernestus (penningmeester), Max Planck Institute for Psycholinguistics
Wundtlaan 1, Postbus 310, 6500 AH Nijmegen
tel: +31-24-3612970
email: Mirjam.Ernestus@mpi.nl
Rob van Son (secretaris) Institute of Phonetic Sciences/IFOTT, Universiteit van Amsterdam,
Herengracht 338, 1016 CG Amsterdam
telefoon: +31 20 5252195, fax: +31 20 5252197
email: Rob.van.Son@hum.uva.nl
Johanneke Caspers, Fonetisch Laboratorium, Universiteit Leiden
email: J.Caspers@let.leidenuniv.nl
Wilbert Heeringa, Universiteit Groningen
email: W.J.Heeringa@let.rug.nl
Henk van den Heuvel, SPEX / Department of Language and Speech, Katholieke Universiteit Nijmegen
e-mail: H.v.d.Heuvel@let.kun.nl
Erwin Marsi, Universiteit van Tilburg
email: e.c.marsi@uvt.nl
Astrid Geudens, Universiteit van Antwerpen
email: astrid.geudens@ufsia.ac.be

Routebeschrijving

Hierbij een routebeschrijving voor diegenen die niet precies weten waar de Drift is, het adres waar de Fonetiekdag wordt gehouden.

Vanuit het station loop je rechtuit door Hoog Catharijne tot aan het eind van de gang, waar je via de roltrappen de uitgang Vredenburg neemt. Onderaan de roltrap ga je linksaf, het plein Vredenburg op, tot aan de Bijenkorf. Je bent dan op de hoek van de Lange Viestraat, die je rechtsaf inslaat. Vervolgens loop je steeds maar rechtdoor: Lange Viestraat, Potterstraat (met het postkantoor), Neude, Lange Jansstraat, Janskerkhof. Aan het eind van het Janskerkhof, voorbij de Janskerk, ga je linksaf de Drift op.

Alternatief voor Hoog Catharijne: verlaat het perron (elk perron) aan het noordelijke uiteinde via een trap naar beneden. Je komt dan in een lange voetgangerstunnel, die je rechtsaf inslaat. Aan het eind van die tunnel neem je de trap omhoog naar het Smakkelaarsveld en dan is het slechts een kwestie van rechtdoor lopen. Smakkelaarsveld, Catharijneviaduct, Vredenburg, Lange Viestraat, met het postkantoor, Neude, Lange Jansstraat, Janskerkhof. Aan het eind van het Janskerkhof, voorbij de Janskerk, ga je linksaf de Drift op.