Logo Fonetische Vereniging

Algemene Ledenvergadering van de
Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen

Vrijdag 1 juni 2007, 12:30; Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen

Tijdens de lunchpauze van de zomerbijeenkomst organiseert de vereniging haar algemene ledenvergadering. Het enige agendapunt is de verkiezing van een nieuw bestuur. Kandidaatstellingen voor deze verkiezingen kunt u sturen naar de secretaris van de vereniging of bekendmaken aan de voorzitter voor de vergadering, Bert Schouten (zie website). Voorstellen voor agendapunten kunt u schriftelijk, of per email, indienen bij de secretaris.

Voor informatie over kandidaatstelling en schriftelijk of bij volmacht stemmen voor de bestuursverkiezingen verwijzen wij u naar het Huishoudelijk Regelement (zie: http://www.fon.hum.uva.nl/FonetischeVereniging/Vereniging/Reglement.txt). Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met de secretaris.

Het zittende bestuur stelt zich in het geheel herkiesbaar met uitzondering van Erwin Marsi die helaas niet meer beschikbaar is. In zijn plaats stelt Willemijn Heeren zich verkiesbaar.Hoogachtend,

Rob van Son
Secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen

Kandidaten voor het bestuur

Willemijn Heeren, Human Media Interaction, Universiteit Twente
email: w.f.l.heeren@ewi.utwente.nl
Bert Schouten (voorzitter) UiL-OTS, Universiteit Utrecht
email: Bert.Schouten@let.uu.nl
Mirjam Ernestus (penningmeester), Max Planck Institute for Psycholinguistics
Wundtlaan 1, Postbus 310, 6500 AH Nijmegen
tel: +31-24-3612970
email: Mirjam.Ernestus@mpi.nl
Rob van Son (secretaris) Institute of Phonetic Sciences/IFOTT, Universiteit van Amsterdam,
Herengracht 338, 1016 CG Amsterdam
telefoon: +31 20 5252195, fax: +31 20 5252197
email: Rob.van.Son@hum.uva.nl
Johanneke Caspers, Dutch Studies, Leiden University Centre for Linguistics
email: J.Caspers@let.leidenuniv.nl
Wilbert Heeringa, Universiteit Groningen
email: W.J.Heeringa@let.rug.nl
Henk van den Heuvel, SPEX / Department of Language and Speech, Katholieke Universiteit Nijmegen
e-mail: H.v.d.Heuvel@let.kun.nl
Astrid Geudens, Universiteit van Antwerpen
email: astrid.geudens@ufsia.ac.be

Routebeschrijving

De ledenvergadering zal plaatsvinden in de grote conferentiezaal van het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen. Deze zaal vindt u links achter in de entreehal van het instituut.

Tijdens de lunchpauze zullen broodjes, soep, fruit, en verschillende soorten dranken verkrijgbaar zijn in de kantine van het Max Planck Instituut.

Het Max Planck Instituut is met het openbaar vervoer goed te bereiken vanaf het Centraal Station:

(zie ook: http://www.mpi.nl/world/maps/uni.html)

Het Centraal station is een gewone halte voor deze buslijnen, en geen eindpunt. Zorg er daarom voor dat u niet alleen in een bus stapt met het goede nummer, maar ook met de goede richting. Stap uit bij Tandheelkunde. Loop in de rijrichting van de bus. U komt dan bij een T-kruising. Volg de Erasmuslaan naar links. Neem dan de eerste zijstraat rechts. U loopt langs de aula van de Radboud Universiteit en langs een slagboom. Aan het eind van de parkeerplaats ziet u door de bomen een wit stenen gebouw. Dit is het Max Planck Instituut. Volg het voetpad langs het gebouw. Het brengt u naar de ingang. Zie ook de kaart van de RU-campus met daarop het Max Planck Instituut op http://www.mpi.nl/world/maps/uni.html.

Het Max Planck Instituut bezit een eigen parkeerplaats waar gasten gratis kunnen parkeren.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij:

Mirjam Ernestus
Max Planck Institute for Psycholinguistics
P.O. Box 310
6500 AH Nijmegen
The Netherlands
tel: +31-24-3612970