Symposium:

Psycholinguïstische benaderingen van impliciete en expliciete
fonologische kennis

30 maart 2001
Hof van Liere, UFSIA - Universiteit Antwerpen
Prinsstraat 13, Antwerpen

Toegang Gratis

Routebeschrijving

(In de NS reisplanner kies Antwerpen-Berchem als bestemming
vandaar kunt u 8 keer per uur naar Antwerpen-Centraal,
de rechtstreekse verbinding is niet correct weergegeven)

Abstracts


Programma:

11:00 Ontvangst

11.30u: W.Van Bon & R. Schreuder (KUN):
De relatie tussen leesprestatie en het nazeggen van pseudowoorden. Een vergelijking tussen goede en zwakke lezers

12.00u: G. Durieux, W. Daelemans, S. Frisson, S. Gillis, D. Sandra, & H. Taelman (UIA):
Klemtoon, regels en lexicon: Een psycholinguïstische benadering

12.30u: H. Martensen, E. Maris, T. Dijkstra (UFSIA - KUN):
Hoeveel "teit" kost fonologie? De rol van sublexicale fonologie bij visuele lexicale decisie

13.00u: Lunch (lunch, indien gewenst, moet vooraf besteld worden, á 10,- euro)

14.00u: M. Ernestus & H. Baayen (MPI - KUN):
De onderliggende stemspecificatie van woord-finale obstruenten

14.30u: A. Geudens & D. Sandra (UFSIA):
Subsyllabische eenheden in het fonologisch bewustzijn: Maken jonge kinderen spontaan gebruik van onset en rime?

15.00u: V. Goetry, R. Kolinsky, P. Mousty (ULB):
Worden fonologische representaties van ambigue woorden bepaald door hun orthografische representaties?
Een vergelijking van de effecten van vocaalinsertie en vocaaldeletie bij syllabe-beslissingstaken in het Frans en het Nederlands

15.30u: Pauze

16.00u: Keynote: A. Cutler (MPI - KUN)
Fonologisch bewustzijn en de rol van fonologische categorieën bij de verwerking van spraak

17.00u: Receptie

Organisatoren: Dominiek Sandra, Steven Gillis, Astrid Geudens, Helena Taelman

Inschrijven vóór 15 maart 2001
(vergeet niet uw lunch te bestellen á 10 euro)

Voor inschrijvingen en meer informatie:

Rob van Son
Secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
p/a Instituut voor Fonetische Wetenschappen
Universiteit van Amsterdam
Herengracht 338
1016 CG Amsterdam
Tel.: 020-5252195/020-5252183
Fax: 020-5252197
Email: Rob.van.Son@hum.uva.nl