De dag van de Fonetiek 2000

Over lopend onderzoek naar spraak en spraaktechnologie

Vrijdag 26 januari 2001 in de Sweelinckzaal, Drift 21 te Utrecht
Georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Toegang Gratis

Terug naar hoofdmenu

Het programma in pdf, ps of rtf.
Lees het hele programmaboekje in pdf, ps of rtf (word).

--> Routebeschrijving <--

  9:00 Ontvangst met koffie

10:00 Welkom

10:10-12:30 Ochtendsessie (voorzitter: Henk van den Heuvel)

10:10 Melodische karakteristieken van backchannels in Nederlandse taakgeoriŽnteerde dialogen

Johanneke Caspers (Universiteit Leiden)

10:30 De fonetiek van de gebiedende wijs

Marlon de Graaf & Vincent van Heuven (Universiteit Leiden)

10:50 De prosodische realisering van drie tekststructurele kenmerken: alinea-indeling, importantie en redundantie

Hanny den Ouden (Katholieke Universiteit Brabant)

11:10 Vorm en betekenis van rhythme

L. van Buuren (Universiteit van Amsterdam)

11:30 Als muziek in de oren: baby's en hun moeders

Hester Rozendaal & Jeannette van der Stelt (Universiteit van Amsterdam)

11:50 Een datagebaseerde methode voor het modelleren van uitspraakvariatie voor automatische spraakherkenning

Judith Kessens, Helmer Strik & Catia Cucchiarini (Universiteit Nijmegen)

12:10 Automatische sprekerherkenning

Ronald van Buuren (TNO, Technische Menskunde)

Demonstraties tijdens de pauzes

 

Fluency Spraaksynthese

Dick van Bergem, Arthur Dirksen, Ludmila Menert (Van Dale Data) 

 

12:30 Lunch (en demonstraties)     (vergeet niet uw lunch, á  Fl 5,-, vooraf te bestellen)

14:00-15:20 Middagsessie I (voorzitter: Rob van Son)

14:00 Leereffecten bij het beluisteren van synthetische spraak

Martine van Zundert & Jacques Terken (IPO/Technische Universiteit Eindhoven)

14:20 Verstaanbaarheid na sterke tijdscompressie: natuurlijke vs. synthetische spraak

Esther Janse, Fiona Sely & Eva Sittig (Universiteit Utrecht)

14:40 Hierarchische categorisatie van gecoarticuleerde fonemen

Roel Smits (Max Planck Instituut voor Psycholinguistiek, Nijmegen)

15:00 Non-native spraakcommunicatie

Sander van Wijngaarden (TNO Technische Menskunde)

15:20 Thee (en demonstraties)

15:50-16:50 Middagsessie II (voorzitter: Rob van Son)

15:50 Het stem-tijd continuüm

Gerrit Bloothooft, Peter Pabon & Guus de Krom (Universiteit van Utrecht)

16:10 Verbeterde toegang tot het TIMIT-spraakcorpus

David Weenink (Universiteit van Amsterdam)

16:30 Spraak- en tekstpresentatie voor een draagbaar informatiesysteem

Jacques Terken & Liesbeth Verhelst (IPO/Technische Universiteit Eindhoven)


Borrel na afloop (plaats wordt nog bekendgemaakt)


Voor meer informatie:

Rob van Son
Secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
p/a Instituut voor Fonetische Wetenschappen
Universiteit van Amsterdam
Herengracht 338
1016 CG Amsterdam
Tel.: 020-5252195/020-5252183
Fax: 020-5252197
Email: Rob.van.Son@hum.uva.nl
Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Er is helaas slechts beperkt gelegenheid om uw lunch in de omgeving van de Drift 21 te nuttigen. 

Lunches (eigen bijdrage Fl 5,-)  worden door de organisatie verzorgd indien u vooraf reserveert bij de secretaris. Betaling ter plaatse. Reserveren vóór 13 december 2000.
(het is helaas niet mogelijk om ter plaatse nog een lunch te bestellen)