De dag van de Fonetiek 2002

Over lopend onderzoek naar spraak en spraaktechnologie

Donderdag 19 december 2002 in de Sweelinckzaal, Drift 21 te Utrecht
Georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
¡deelname gratis!

Het hele programma en de poster(pdf)

--> Routebeschrijving <--

9:00 Ontvangst met koffie

9:30 Welkom

9:35-10:55 Ochtendsessie I (voorzitter: Rob van Son)

9:35 Rhythme in het Engels en het Frans.

Luc van Buuren (burran@euronet.nl), Linguavox, Bloemendaal

9:55 Forensische sprekerherkenning: The True Story

Tina Cambier-Langeveld en Jos Vermeulen (t.cambier@nfi.minjus.nl), Nederlands Forensisch Instituut

10:15 Gebruikersevaluatie van een multimodaal dialoogsysteem voor treinreisinformatie

Janienke Sturm (janienke.sturm@let.kun.nl), A2RT, Dept. of Language & Speech, Universiteit van Nijmegen

10:35 COMIC: een project over multimodale interactie, automatisch redeneren, en mens-machine dialogen

Louis ten Bosch (tenbosch@LandS.let.kun.nl), A2RT, Dept. of Language & Speech, Universiteit van Nijmegen

10:55 Koffiepauze

11:15-12:35 Ochtendsessie II (voorzitter: Johanneke Caspers)

11:15 Uitingen van dove en horende babies

Ton Wempe, Jeannette van der Stelt en Louis C.W. Pols ({Jeannet.van.der.Stelt, Louis.Pols, ton.wempe}@hum.uva.nl), Leerstoelgroep Fonetische Wetenschappen/ACLC Universiteit van Amsterdam

11:35 Meten van de auditieve emotieperceptie bij vierjarigen. Waarom en hoe?

Ilse Meezen (Ilse.Meezen@student.uva.nl), Universiteit van Amsterdam

11:55 De afstanden tussen Noorse dialecten perceptief en akoestisch bepaald

Wilbert Heeringa en Charlotte Gooskens ({heeringa, c.s.gooskens}@let.rug.nl), Alfa-Informatica, Scandinavische talen en culturen, Rijksuniversiteit Groningen

12:15 De huig-r in het Nederlands: routes en mechanismes

RenÚe van Bezooijen (R.v.Bezooijen@let.kun.nl), Algemene Taalwetenschap en Dialectologie, Universiteit van Nijmegen

12:35 Lunch

14:00-15:20 Middagsessie I (voorzitter: Mirjam Ernestus)

14:00 Fonologie en metalingu´stische factoren bij meervoudsvorming in het Nederlands

Emmanuel Keuleers1, Gert Durieux2 en Evelyn Martens2 (emmanuel.keuleers@ua.ac.be), 1) Centrum voor Psycholingu´stiek, Universiteit Antwerpen 2) Centrum voor Nederlandse Taal en Spraak, Universiteit Antwerpen

14:20 Subfonemische cues voor morfologische complexiteit in gesproken woordherkenning

Rachel Kemps, Mirjam Ernestus, Robert Schreuder en Harald Baayen (Rachel.Kemps@mpi.nl), Max Planck Instituut voor Psycholingu´stiek en Katholieke Universiteit Nijmegen

14:40 Verwerking van snelle spraak

Esther Janse (Esther.Janse@let.uu.nl), Universiteit Utrecht

15:00 Vowel devoicing of Ainu: How it differs and not differs from vowel devoicing of Japanese

Hidetoshi Shiraishi (toshi_shiraishi@hotmail.com), afd.Taalwetenschap Faculteit der Letteren Rijksuniversiteit Groningen

15:20 Thee

15:45-16:45 Middagsessie II (voorzitter: Bert Schouten)

15:45 Wat is het beste IPA-symbool voor de u van put?

Vincent J. van Heuven en Roos Genet (V.J.J.P.van.Heuven@let.leidenuniv.nl), ULCL/Opleiding ATW UL

16:05 Automatische generatie en validatie van fonetische transcripties

Christophe Van Bael (c.v.bael@let.kun.nl), A2RT, Dept. of Language & Speech, Universiteit van Nijmegen

16:25 Evaluatie van handmatig gecorrigeerde brede fonetische transcripties in het Corpus Gesproken Nederlands

Diana Binnenpoorte en Simo Goddijn (D.Binnenpoorte@let.kun.nl), A2RT, Dept. of Language & Speech, Universiteit van Nijmegen

16:45 Afsluiting


Voor meer informatie:

Rob van Son
Secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
p/a Instituut voor Fonetische Wetenschappen
Universiteit van Amsterdam
Herengracht 338
1016 CG Amsterdam
Tel.: 020-5252195/020-5252183
Fax: 020-5252197
Email: Rob.van.Son@hum.uva.nl
Voor koffie en thee wordt gezorgd.