De dag van de Fonetiek 2003 (abstracts, PDF, boekje)

Over lopend onderzoek naar spraak en spraaktechnologie

Donderdag 18 december 2003 in de Sweelinckzaal, Drift 21 te Utrecht
Georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
¡deelname gratis!9:00 Ontvangst met koffie

9:30 Welkom

9:35-10:55 Ochtendsessie I

9:35 Pleidooi voor articulatorische of α-fonetiek

Luc van Buuren, Linguavox, Bloemendaal

9:55 De perceptieve ontwikkeling van een Brits-Engels foneemcontrast bij volwassen Nederlanders

Willemijn Heeren, Universiteit Utrecht

10:15 Mutual intelligibility of Chinese, Dutch, and American speakers of English

Wang Hongyan and Vincent J. van Heuven

10:35 U verstaat (een klein beetje) Hongaars

Holger Mitterer, Max-Planck-Institut für Psycholinguistik

10:55 Koffiepauze

11:15-12:35 Ochtendsessie II

11:15 Sprekerherkenning door getuigen

Tina Cambier-Langeveld & Jos Vermeulen, Nederlands Forensisch Instituut

11:35 De Gooise r: chique maar toch irritant?

Renee van Bezooijen, Universiteit Nijmegen

11:55 "Ik was toch wel blij dat ik van mijn hobby mijn beroep kon maken"
De uitspraak van het possessivum mijn in het Standaardnederlands

Hanne Kloots, Steven Gillis & Marc Swerts, Universiteit Antwerpen

12:15 Demonstraties en Lunch

12.15 NeXTeNS: een nieuw open source tekst-naar-spraak systeem voor het Nederlands

Erwin Marsi & Joop Kerkhoff, Universiteit van Tilburg, Universiteit Nijmegen

12.30 Nederlandse (LVCSR) spraakherkenning/Information Retrieval

Roeland J. F. Ordelman, Universiteit van Twente

14:00-15:20 Middagsessie I

14:00 Vocaalreductie in monomorfematische woorden

Evie Coussé & Hanne Kloots, Universiteit Antwerpen

14:20 Prevoicing in het Nederlands

Petra van Alphen, Max-Planck-Institut für Psycholinguistik

14:40 Restructuring Rhythm Patterns

Maartje Schreuder & Dicky Gilbers, Universiteit van Groningen

15:00 Over het perceptieve belang van ritme en metrum

Hugo Quené, Universiteit Utrecht

15:20 Thee

15:45-16:45 Middagsessie II

15:45 De automatische generatie van foneemtranscripties en segmentaties voor het Nederlands

Kris Demuynck, Tom Laureys, Dirk Van Compernolle, & Patrick Wambacq, K.U.Leuven

16:05 Automatische fonetische transcripties: Wat is al mogelijk?

Helmer Strik, Universiteit Nijmegen

16:25 Hoe valideer ik een spraakdatabase?

Henk van den Heuvel, SPEX/CLST, Universiteit Nijmegen

16:45 Afsluiting


Voor meer informatie:

Rob van Son, Secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen

p/a Instituut voor Fonetische Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam

Herengracht 338, 1016 CG Amsterdam

Tel.: 020-5252195/020-5252183 Fax: 020-5252197

Email: Rob.van.Son@hum.uva.nl

Voor koffie en thee wordt gezorgd.