De dag van de Fonetiek 2005

Over onderzoek naar spraak en spraaktechnologie

(http://www.fon.hum.uva.nl/FonetischeVereniging/)

Donderdag 22 december 2005 in de Sweelinckzaal, Drift 21 te Utrecht

Georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen

¡deelname gratis!

9:00 Ontvangst met koffie

9:15 Welkom

9:20-10:30 Ochtendsessie I

9.20 Stembeschrijvingen door het publiek van de Dag van de Fonetiek 2003

Tina Cambier-Langeveld & Jos Vermeulen

9.40 Anticipatie van het einde van een conversationele "turn"

Jan Peter de Ruiter, Holger Mitterer & Nick Enfield

10.00 Vroege voorbereiding van experimenteel uitgelokte minimale responsen

Wieneke Wesseling & Rob van Son

10.20 Het wetenschappelijk werk van dr. Paula Smeele, 1961-2005

David van Leeuwen

10:40 Koffiepauze

11:10-12:30 Ochtendsessie II

11.10 Zijn Indonesiërs ongevoelig voor contrastaccentuering onder het woordniveau?

Vincent J. van Heuven & Vera Faust

11.30 Uitspraak trainen met een computer: is dat mogelijk?

Ambra Neri, Catia Cucchiarini & Helmer Strik

11.50 De perceptieve ontwikkeling van nonnative foneemcontrasten

Willemijn Heeren

12.10 De rol van spraakgebaren in de shadowing-taak

Holger Mitterer & Mirjam Ernestus

12:30 Lunch (Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, zoz)

14:00-15:20 Middagsessie I

14.00 Automatische detectie van "articulatorische" eigenschappen

Louis ten Bosch

14.20 Naam maken met AUTONOMATA

Nanneke Konings & Henk van den Heuvel

14.40 Evaluatie van verschillende methoden voor het bepalen van de spraakverstaanvaardigheidsdrempel

Hayo Terband, Rob Drullman en Gerrit Bloothooft

15.00 IMIX: Interactive Multimodal Information Extraction

Johan de Veth, Annika Hamalainen & Els den Os

15:20 Thee

15:50-16:50 Middagsessie II

15.50 Perceptie van gereduceerde woorden: Een uitdaging voor de tweetalige luisteraar?

Annelie Tuinman, Holger Mitterer & Anne Cutler

16.10 De rol van volgende context bij het verstaan van gereduceerde woorden

Mark Pluymaekers, Mirjam Ernestus & Harald Baayen

16.30 Watskeburt? Niets! Zo praten wij gewoon

Helmer Strik

16:50 Afsluiting

Voor meer informatie:

Rob van Son, Secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen

p/a Instituut voor Fonetische Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam

Herengracht 338, 1016 CG Amsterdam

Tel.: 020-5252195/020-5252183 Fax: 020-5252197

Email: R.J.J.H.vanSon@uva.nl

Voor koffie en thee wordt gezorgd.Routebeschrijving

Hierbij een routebeschrijving voor diegenen die niet precies weten waar de Drift is, het adres waar de Fonetiekdag wordt gehouden.

Vanuit het station loop je rechtuit door Hoog Catharijne tot aan het eind van de gang, waar je via de roltrappen de uitgang Vredenburg neemt. Onderaan de roltrap ga je linksaf, het plein Vredenburg op, tot aan de Bijenkorf. Je bent dan op de hoek van de Lange Viestraat, die je rechtsaf inslaat. Vervolgens loop je steeds maar rechtdoor: Lange Viestraat, Potterstraat (met het postkantoor), Neude, Lange Jansstraat, Janskerkhof. Aan het eind van het Janskerkhof, voorbij de Janskerk, ga je linksaf de Drift op.

Alternatief voor Hoog Catharijne: verlaat het perron (elk perron) aan het noordelijke uiteinde via een trap naar beneden. Je komt dan in een lange voetgangerstunnel, die je rechtsaf inslaat. Aan het eind van die tunnel neem je de trap omhoog naar het Smakkelaarsveld en dan is het slechts een kwestie van rechtdoor lopen. Smakkelaarsveld, Catharijneviaduct, Vredenburg, Lange Viestraat, met het postkantoor, Neude, Lange Jansstraat, Janskerkhof. Aan het eind van het Janskerkhof, voorbij de Janskerk, ga je linksaf de Drift op.

Algemene Ledenvergadering van de
Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen

Donderdag 22 december 2005, 12:30 aan de Drift 21 the Utrecht

Tijdens de lunchpauze van de Dag van de Fonetiek organiseert de vereniging haar algemene ledenvergadering. Het enige agendapunt is de verkiezing van een nieuw bestuur. Kandidaatstellingen voor deze verkiezingen kunt u sturen naar de secretaris van de vereniging of bekendmaken aan de voorzitter voor de vergadering, Bert Schouten (zie website). Voorstellen voor agendapunten kunt u schriftelijk, of per email, indienen bij de secretaris.

Voor informatie over kandidaatstelling en schriftelijk of bij volmacht stemmen voor de bestuursverkiezingen verwijzen wij u naar het Huishoudelijk Regelement (zie: http://www.fon.hum.uva.nl/FonetischeVereniging/Vereniging/Reglement.txt). Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met de secretaris. Een actuele agenda en kandidatenlijst is beschikbaar op de website van de vereniging.

Het zittende bestuur stelt zich in het geheel herkiesbaar.Hoogachtend,

Rob van Son
Secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
(voor adresgegevens, zoz)